facebook
Dodato u korpu

Carinske tarife i naknade

UBUY nudi različite vrste carinjenja u zavisnosti od zemlje uvoza,

Plaćene carine/uvozne dažbine i porezi:

 1. Kupac plaća dažbine i poreze unapred UBUY-u po slanju porudžbine
 2. Kupac neće platiti nikakve dodatne troškove.
 3. Ako se od kupca zahteva bilo koji dokument, potrebno je da primalac dostavi dokument na vreme.

Neplaćene carine/uvozne dažbine i porezi:

 1. Kupac neće platiti carine i poreze UBUY-u nakon davanja porudžbine
 2. Kupac će podmiriti troškove prema prevozniku da bi carina oslobodila pošiljku.
 3. Kupac će dobiti fakturu od špedicije koja uključuje carinske dažbine, uvozne poreze i druge troškove.
 4. Kupac mora da sačuva potvrdu o uplati carine za buduću upotrebu.
 5. Kupac je odgovoran samo za plaćanje carinskih dažbina i drugih troškova u trenutku carinjenja; ako kurir traži dodatni iznos u trenutku dostave, odmah kontaktirajte našu korisničku službu.

Obračun carine/uvoznih dažbina i poreza:

 1. Carinske/uvozne dažbine i porezi koji se naplaćuju na kasi su procena, a ne tačan obračun.
 2. Ako stvarne carinske naknade premašuju procenjene carinske naknade koje se uzimaju u trenutku davanja porudžbine, UBUY će platiti dodatne zadužžene naknade.
 3. Gore navedeni uslovi se takođe primenjuju na isporuku bilo kojeg zamenskog proizvoda (ako je primenjivo).

Faktori koji igraju važnu ulogu u proceni carine/uvoznih dažbina i poreza:

 1. Kategorija proizvoda i cena
 2. Troškovi slanja i težina paketa
 3. Kanal za carinjenje
 4. mogu se primeniti troškpvi za skladištenje za svako kašnjenje u podnošenju potrebne dokumentacije.
 5. Porezi na uvoz na osnovu iznosa carine
 6. Uvozne naknade prema carinskim pravilima zemlje odredišta.
 7. Kupac može da primi više pošiljki za jednu porudžbinu; na pošiljke će se shodno tome primenjivati carinskj troškovi